Cookies Policy

I. General information

 1. This cookies policy explains what cookies are, how they work, how and why we use them, as well as what rights you have with respect to the cookies.
 2. The cookies’ administrator for the website www.canpack.com is CANPACK S.A. with registered seat in Poland, ul. Marii Konopnickiej 29, 30-392 Krakow, Tax Identification Number: 677-004-67-39, registered in National Court Register under the number KRS 0000005418, at the District Court for Krakow Business Department XI, stock capital: 121 201 120,00 PLN, paid capital: 121 201 120,00 PLN.

II. What are cookies

 1. Cookies are IT data (in particular short pieces of text) sent to your computer or other device when you are browsing the website.
 2. The following data about you is automatically collected when you use the website: IP address, browser type and a type of an operating system. These data can be collected by cookies and Google Analytics system and can be saved on our server logs.

III. Why we use cookies

 1. We use cookies to ensure the proper functioning of the website, optimal use of all its functionalities, its configuration, security and reliability as well as to monitor your session status, adjust information put on the website to your preferences and audit the Website. We also use Google Analytics to obtain statistics related the use of the Website (in particular traffic thereon). For more
 1. We use cookies to ensure the proper functioning of the website, optimal use of all its functionalities, its configuration, security and reliability as well as to monitor your session status, adjust information put on the website to your preferences and audit the Website. We also use Google Analytics to obtain statistics related the use of the Website (in particular traffic thereon). For more information regarding collection of data by Google Analytics, please read its Privacy Policy available at https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.
 2. We use the following types of cookies:
 3. Save where we specifically ask you to provide us with your personal data via dedicated online questionnaires, the use of the cookies does not entail the processing of personal data by us. Nevertheless, if you are CANPACK’s employee and you browse the website with your company laptop or computer, we can identify your IP address. For the dull details about how we use and protect your personal data and respect your privacy please read our Privacy Notice at https://www.canpack.com/our-policies/.
 4. Please note that third party social media or other sharing platforms (like YouTube or Vimeo for example) may collect information about you when you click on “add’ or “like” in connection with a given social network or play a video when visiting the Website. We do not have any control over this process. We recommend that you read the terms and conditions of use and privacy notice of these social networking sites before using them.                                                                                                                              

IV. List of cookies our Websites use

Necessary cookies

Cookie nameCookie used [first party / third party]Lifespan
OptanonConsentFirst Party365 Days
OptanonAlertBoxClosedFirst Party365 Days
OjmiscvZFLb-PhFirst PartyA few seconds
ArJLWuFirst PartyA few seconds

Performance cookies

Cookie nameCookie used [first party / third party]Lifespan
_gat_UA-First PartyA few seconds
_gaFirst Party729 Days
_gidFirst PartyA few seconds

Targeting cookies

Cookie nameCookie used [first party / third party]Lifespan
s_xxxxFirst PartySession
AnalyticsSyncHistoryThird Party
linkedin.com
29 Days
bcookieThird Party linkedin.com730 Days
langThird Party linkedin.comSession
lidcThird Party linkedin.comA few seconds
UserMatchHistoryThird Party linkedin.com29 Days
li_gcThird Party linkedin.com717 Days
bscookieThird Party www.linkedin.com730 Days

V. What are your choices regarding cookies

 1. When using the website, you will be asked to consent to the use of cookies by Us as described in this Policy or reject your consent. You may give your consent or reject it either by clicking respectively “Accept All Cookies” or “Reject All” or via your browser settings where you can specify the conditions for storage of or access to cookies. You can also opt-out of each cookie category (except strictly necessary cookies) by clicking on the “Cookie Settings” button.
 2. You may also, at any time, change the settings of your browser in order to lock or delete cookies from it or each time obtain information on placing cookies in your device. To learn more about the conditions for installing and storage of cookies on website user’s devices as well as deleting them, please refer to the information provided by a given web browser. The information is usually published by the providers on the websites regarding specific browsers. Most browsers accept cookies in the terminal device by default. In order to learn about the possibility of blocking the access of Google Analytics to the information related to your use of the Website, please refer to the information published on Google’s website (http://www.google.com).
 3. Please note that if you delete cookies or refuse to accept them, you might not be able to use all of the features we offer, you may not be able to store your preferences, and some of our pages might not display properly.

VI. Contact

If you have any questions regarding this Cookie Policy or protection of your personal data, please contact us at data.protection@canpack.com.

Anchor ID polish

POLITYKA W ZAKRESIE PLIKÓW „COOKIES”

I. Informacje ogólne

 1. Niniejsza Polityka w zakresie plików „cookies” (tzw. „ciasteczek”) wyjaśnia czym są pliki cookies, w jaki sposób działają, jak i dlaczego z nich korzystamy, jak również jakie prawa przysługują użytkownikom w odniesieniu do plików cookies.
 2. Administratorem plików cookies dla strony www.canpack.com jest CANPACK Spółka Akcyjna z siedzibą w Krakowie, adres: ul. Marii Konopnickiej 29, 30-302 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie XI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000005418, NIP: 6770046739, kapitał zakładowy 121.201.120,00 zł (opłacony w całości).

II. Czym są pliki cookies

 1. Pliki cookies są danymi z zakresu IT (w szczególności niewielkimi plikami tekstowymi) zamieszczanymi na komputerze lub innym urządzeniu końcowym podczas przeglądania witryn internetowych.
 2. Następujące dane są automatycznie zbierane w trakcie przeglądania naszej strony: adres IP, typ przeglądarki, rodzaj systemu operacyjnego. Te dane mogą być zbierane poprzez pliki cookies oraz system Google Analytics, jak również mogą być zapisywane w rejestrach serwera.

III. Dlaczego korzystamy z plików cookies

 1. Wykorzystujemy pliki cookies, aby zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, optymalne działanie wszystkich jej funkcjonalności, konfigurację, zabezpieczenia oraz niezawodność, jak również w celu monitorowania statusu sesji, dopasowania informacji zamieszczonych na stronie do preferencji użytkowników oraz badania statystyk strony. Wykorzystujemy również Google Analytics w celu uzyskania statystyk dotyczących korzystania ze strony (w szczególności ruchu użytkowników). W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie zbierania danych przez Google Analytics, należy zapoznać się z Polityką Prywatności tego systemu dostępną pod linkiem: https://policies.google.com/technologies/partner-sites?hl=en.
 2. Wykorzystujemy następujące pliki „cookies”:
  • ściśle niezbędne pliki cookies – pliki cookies, które są konieczne z perspektywy przeglądania stron internetowych oraz korzystania z ich funkcjonalności, jak np. dostęp do bezpiecznej części strony internetowej. Bez plików cookies strona może nie wyświetlać się prawidłowo. Są to pliki cookies zarejestrowanych użytkowników – unikalne identyfikatory są przypisane każdemu użytkownikowi oraz umożliwiają im rozpoznanie podczas ponownych odwiedzin witryny.
  • wydajnościowe pliki cookies („performance cookies”) – pliki cookies, które zbierają informacje o tym, w jaki sposób użytkownicy korzystają ze strony, tj. które zakładki odwiedzają najczęściej oraz kiedy dostają powiadomienia o błędach. Dane zgromadzone przez ten rodzaj plików cookies są anonimowe oraz wykorzystywane wyłącznie w celu poprawy działania strony;
  • reklamowe pliki cookies mogą być konfigurowane za pośrednictwem naszej strony przez naszych partnerów reklamowych. Mogą one być wykorzystywane przez podmioty trzecie w celu stworzenia profilu zainteresowań użytkownika na podstawie zebranych od niego informacji, w tym jednoznacznego zidentyfikowania przeglądarki oraz urządzenia końcowego. Jeżeli nie wyrazisz zgody na korzystanie z tego rodzaju plików cookies, przeglądarka wyświetli reklamy o ogólnym charakterze, niedopasowane do zainteresowań użytkownika.
 3. Z zastrzeżeniem przypadków, gdy zwracamy się z wyraźną prośbą o udostępnienie danych osobowych za pośrednictwem dedykowanych kwestionariuszy online, wykorzystanie plików cookies nie wiąże się z przetwarzaniem przez nas danych osobowych użytkowników. Niemniej jednak, jeżeli jesteś pracownikiem CANPACK i przeglądasz strony internetowe na swoim komputerze służbowym, możemy zidentyfikować adres IP użytkownika. W celu uzyskania pełnych informacji o tym, w jaki sposób przetwarzamy i chronimy dane osobowe oraz szanujemy prywatność użytkowników, należy zapoznać się z naszą Polityką Prywatności dostępną pod linkiem: https://www.canpack.com/our-policies/.
 4. Należy pamiętać, że platformy social media zarządzane przez podmioty trzecie, jak również inne platformy (np. YouTube, Vimeo) mogą zbierać informacje o użytkownikach po pozostawieniu reakcji na treść dostępną na danej platformie (np. kliknięciu „add” lub „like”) lub odtworzeniu wideo podczas odwiedzenia naszej strony. Zasady funkcjonowania tych platform pozostają poza naszą kontrolą. Rekomendujemy zapoznanie się z ogólnymi warunkami oraz polityką prywatności ww. platform przed skorzystaniem z nich.

IV. Lista plików cookies wykorzystywanych przez stronę www.canpack.com:

Ściśle niezbędne pliki cookies:

Nazwa plików cookiesRodzaj plików cookies [pliki cookies pierwszej kategorii („first party cookies”) / pliki cookies podmiotów trzecich]Okres przechowywania

OptanonConsent
Pierwszej kategorii

365 dni
OptanonAlertBoxClosedPierwszej kategorii365 dni

OjmiscvZFLb-Ph
Pierwszej kategoriiKilka sekund

ArJLWu
Pierwszej kategoriiKilka sekund

PHPSESSID
Pierwszej kategoriiSesja

Wydajnościowe pliki cookies

Nazwa plików cookiesRodzaj plików cookies [pliki cookies pierwszej kategorii („first party cookies”) / pliki cookies podmiotów trzecich]Okres przechowywania
_gat_UA-
Pierwszej kategorii
Kilka sekund

_ga
Pierwszej kategorii
729 dni

_gid
Pierwszej kategoriiKilka sekund

Reklamowe pliki cookies

Nazwa plików cookiesRodzaj plików cookies [pliki cookies pierwszej kategorii („first party cookies”) / pliki cookies podmiotów trzecich]Okres przechowywania

s_xxxx
Pierwszej kategoriiSesja

AnalyticsSyncHistory

Podmiotów trzecich
linkedin.com
29 dni
bcookiePodmiotów trzecich
linkedin.com

730 dni
lang
Podmiotów trzecich
linkedin.com

Sesja

lidc

Podmiotów trzecich
linkedin.com

Kilka sekund
UserMatchHistory
Podmiotów trzecich
linkedin.com
29 dni
li_gcPodmiotów trzecich
linkedin.com

717 dni

bscookie
Podmiotów trzecich
www.linkedin.com

730 dni

V. Jakie są możliwe ustawienia w zakresie plików “cookies”

 1. Podczas korzystania z naszej strony, zostaniesz poproszony o wyrażenie zgody na korzystanie przez nas z plików cookies opisanych w Polityce lub zaznaczenie odmowy. Możesz wyrazić zgodę bądź odmówić zarówno poprzez wybór odpowiedniej opcji „Zaakceptuj pliki cookies” bądź „Odmów” lub poprzez ustawienia przeglądarki, za pośrednictwem której możesz również doprecyzować warunki przechowywania lub dostępu do plików cookies. Możesz również wycofać zgodę dla poszczególnych rodzajów plików cookies (z wyjątkiem ściśle niezbędnych plików cookies) poprzez kliknięcie na „Ustawienia plików cookies”.
 2. Możesz również, w dowolnym momencie, zmienić ustawienia przeglądarki w celu zablokowania lub usunięcia plików cookies lub każdorazowo uzyskać informację o przechowywaniu plików cookies w urządzeniu końcowym użytkownika. W celu pozyskania dodatkowych informacji w zakresie warunków zamieszczania oraz przechowywania plików cookies na stronach wyświetlanych na urządzeniach użytkownika, jak również w zakresie usuwania ich, należy sprawdzić informacje dla danej przeglądarki. Informacje są zazwyczaj udostępniane przez dostawców na stronach dedykowanych poszczególnym przeglądarkom. Większość przeglądarek domyślnie akceptuje pliki cookies w urządzeniu końcowym. W celu uzyskania dodatkowych informacji w zakresie możliwości blokowania dostępu Google Analytics do informacji powiązanych z korzystaniem przez użytkowników z naszej strony, należy zapoznać się z informacjami dostępnymi na stronie Google (http://www.google.com).
 3. Należy pamiętać, że usunięcie plików cookies lub odmowa korzystania z nich może skutkować brakiem możliwości wykorzystania wszystkich funkcjonalności naszej strony, w szczególności w zakresie zapamiętywania preferencji użytkownika, jak również niektóre podstrony mogą nie wyświetlać się prawidłowo.

VI. Kontakt

W przypadku pytań dotyczących Polityki w zakresie plików cookies lub ochrony danych osobowych, prosimy o kontakt poprzez e-mail: data.protection@canpack.com.